Kapcsolat EN

Adatvédelmi szabályzat

I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ – SZEMÉLYI RÉSZ - ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

CÉGNÉV: Mag-Log Transport Kft
SZÉKHELY: 2234, Maglód, Fő utca 8-10, tetőtér 12.
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09- 174102
ADÓSZÁM: 25140921-2-13
SZÁMLAVEZETŐ BANK: CIB Bank Zrt
HONLAP: www.mag-log.com; www.maglogtransport.com; www.maglogtransport.hu
E-MAIL CÍM: gdpr@maglogtransport.com
TELEFONSZÁM: +36-29-998-690
KÉPVISELŐ NEVE: Barabás Botond
FŐTEVÉKENYSÉGE: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
-
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Társaság, vagy Adatkezelő)

2. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE:

2.1. IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:
CÉGNÉV: Cégmenedzser Szoftver Kft.
SZÉKHELY: 1081 Budapest, Rákóczi út 61. 2. em. 1.
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-956747
ADÓSZÁM: 14665891-2-42
HONLAP: www.cegmenedzser.hu
E-MAIL CÍM: info@cegmenedzser.hu
TELEFONSZÁM: +36 1 814 7885
KÉPVISELŐ NEVE: Jagodics Tamás
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: IT szolgáltató adatfeldolgozó)

2.2. Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése
CÉGNÉV: A.D:K. Kft.
SZÉKHELY: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54.
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-893771
ADÓSZÁM: 14208421-2-41
HONLAP: www.adkkft.com
E-MAIL CÍM: contact@adkkft.hu
TELEFONSZÁM: +36-1- 454-0641
KÉPVISELŐ NEVE: Meleg Ildikó
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó)

2.3. Vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó megnevezése
CÉGNÉV: -
SZÉKHELY:
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
ADÓSZÁM:
HONLAP:
E-MAIL CÍM:
TELEFONSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE:
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó)

2.4. POSTAI, FUTÁRSZOLGÁLATI. FELADATOKAT ELLÁTÓ
ADATFELDOLOGZÓ MEGNEVEZÉSE
CÉGNÉV: Magyar Posta Zrt
SZÉKHELY: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-042463
ADÓSZÁM: 10901232-2-44
HONLAP: www.posta.hu
E-MAIL CÍM: ugyfelszolgalat@posta.hu
TELEFONSZÁM: +36-1-767-8200
KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Balczó Barnabás
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Postai, futárszolgálati, logisztikai feladatokat ellátó adatfeldolgozó)

2.5. Külső munkavédelmi megbízott adatfeldolgozó megnevezése:
CÉGNÉV: WENFIS Mérnök Iroda
SZÉKHELY: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-139507
ADÓSZÁM: 22787989-2-13
HONLAP: www.wenfis.hu
E-MAIL CÍM: info@wenfis.hu
TELEFONSZÁM: 06206690090
KÉPVISELŐ NEVE: Mészáros Szabolcs László
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: munkavédelmi adatfeldolgozó)

2.6. Tűzvédelmi adatfeldolgozó megnevezése:
CÉGNÉV: WENFIS Mérnök Iroda
SZÉKHELY: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-139507
ADÓSZÁM: 22787989-2-13
HONLAP: www.wenfis.hu
E-MAIL CÍM: info@wenfis.hu
TELEFONSZÁM: 06206690090
KÉPVISELŐ NEVE: Mészáros Szabolcs László
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Tűzvédelmi adatfeldolgozó)

2.7. Foglalkozás-egészségügyi megbízott adatfeldolgozó megnevezés – aki az adatkezelő nevében szerződéskötésre, közvetítésre jogosult
CÉGNÉV: B+R Medical Hungary Kft.
SZÉKHELY: 1191 Budapest, Széchenyi utca 4,
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-191126
ADÓSZÁM: 24949363-1-43
HONLAP: www.baboslevente.hu
E-MAIL CÍM: orvos@baboslevente.hu
TELEFONSZÁM: +36-30-426-0190
KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Babos Örs Levente
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Foglalkozás-egészségügyi megbízott adatfeldolgozó)

2.8. Közvetítő adatfeldolgozó megnevezés – aki az adatkezelő nevében szerződéskötésre, közvetítésre jogosult
CÉGNÉV: -
SZÉKHELY:
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
ADÓSZÁM:
HONLAP:
E-MAIL CÍM:
TELEFONSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE:
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: közvetítő adatfeldolgozó)

2.9. Egyéb adatfeldolgozó megnevezése):
CÉGNÉV: Pipedrive Inc.
SZÉKHELY: 530 Fifth Avenue, 8th floor, Suite 802
New York, NY 10036
TELEPHELY(EK): Riverside One, Sir John
Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 X576
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 651858
ADÓSZÁM: 3626566WH
HONLAP: www.pipedrive.com
E-MAIL CÍM: support@pipedrive.com
TELEFONSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE:
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: egyéb adatfeldolgozó)

II. RÉSZ – BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

3. A Társaság belső adatkezelési szabályait az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS FÜGGELÉKEI tartalmazzák, amely külön okiratba foglaltan jelen adatvédelmi szabályzat II. RÉSZÉT képezi.

4. Az Adatkezelési szabályzat tartalmazza a Társaság adatkezelési tevékenységére vonatkozó szabályokat, az alkalmazásukat segítő formanyomtatványokat, szerződési kikötéseket, továbbá az adatbiztonsági előírásokat. A Függelékek az egyes adatkezelési tevékenységek külön szabályait tartalmazzák, ezeket annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Társaság a kérdéses adatkezelést – az alapul szolgáló tevékenységet - ténylegesen végzi.

III. RÉSZ – ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK (elektronikus dokumentum)

5. A Rendeletben előírt nyilvántartások vezetését a Társaság a jelen adatvédelmi szabályzat III. RÉSZÉT képező Excel formátumú nyilvántartással teljesíti. Ennek részei:
■ Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
■ Adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartása
■ Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

6. E nyilvántartás az egyes adatkezelési eseménykere vonatkozó további nyilvántartásokkal kiegészíthető.

IV. RÉSZ – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

7. A Társaság adatkezelési tájékoztatója jelen Adatvédelmi szabályzat külön okiratba foglalt IV. RÉSZÉT képezi. E tájékoztató szolgál arra, hogy az érintettek tájékozódhassanak az Társaság adatkezelési tevékenységére vonatkozó tényekről és információkról és az érintettet megillető jogokról, e célból azt a Társaság elérhetővé teszi a honlapján, annak hiányában a székhelyén kifüggeszti a hirdetőtáblájára.

8. Az érintettek egyes kategóriáit – például munkavállalók, szerződő partnerek - az adatfelvételkor közvetlenül is tájékoztatni kell az adatkezelésre vonatkozó tényekről és információkról, és az érintett jogairól.

9. A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

V. RÉSZ – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Ezen Adatvédelmi szabályzat (I-V. Rész) rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintáját az Adatkezelési szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

11. Az adatvédelmi szabályzat módosításai (verziói)
Verziószám: 1.0.

12. Jelen Adatvédelmi szabályzat időbeli érvényessége:
Kelte, és hatálybalépés napja: 2024. január 02.
Hatályon kívül helyezés napja:

13. Aláírás:
CÉGNÉV: Mag-Log Transport Kft.
ÜGYVEZETŐ NEVE: Barabás Botond